Πρόγραμμα Απασχόλησης

Το κέντρο περίθαλψης Elpis Care Λουτρακίου αποτελεί ένα οργανωμένο κέντρο φιλοξενίας. Με εξειδικευμένο προσωπικό που αναγνωρίζει και αξιολογεί τις δεξιότητες των φιλοξενουμένων και στοχεύει σε μια οργανωμένη εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί δομημένη διδασκαλία τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Το δομημένο ημερήσιο πρόγραμμα προβλέπει την ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων καθώς και την εκπαίδευση σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.

Χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνικές (χρήση εικόνων και νοηματικής) για την εκμάθηση και εμπέδωση καθημερινών δεξιοτήτων εξατομικευμένα, ώστε να καλύπτονται οι συγκεκριμένες ανάγκες κάθε ατόμου στο ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα.