Νοητική Υστέρηση – Αυτιστικό φάσμα

Νοητική Υστέρηση – Αυτιστικό φάσμα

Ποιοι Ήμαστε;

Η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης Elpis Care είναι μία πρότυπη μονάδα φιλοξενίας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες η οποία δημιουργήθηκε με ιδία κεφάλαια και την συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. Βρισκόμαστε 900 μέτρα από τον Ισθμό της Κορίνθου, σε ένα χώρο 10 στρεμμάτων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και η διαμόρφωση του προαύλιου χώρου είναι διαμορφωμένοι με βάση τις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ΑΜΕΑ. Οι συνθήκες υγιεινής και το επίπεδο φροντίδας που παρέχεται εξασφαλίζει μια άνετη και δημιουργική φιλοξενία των ατόμων στην στέγη μας.

Η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης Elpis Care είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να μπορεί να φιλοξενεί άτομα με διαφορετικές διαγνώσεις και επίπεδα λειτουργικότητας.

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ο βασικός σκοπός του Elpis Care δεν είναι η απλή φιλοξενία, αλλά η αξιοποίηση των πλήρων δυνατοτήτων που αυτά τα άτομα διαθέτουν. Έτσι δουλεύουμε ώστε οι φιλοξενούμενοι μας να βρίσκονται σε πραγματικές συνθήκες ζωής και καλούνται, μέσω των ομαδικών και ατομικών προγραμμάτων, να μάθουν να αντιμετωπίζουν καθημερινές καταστάσεις όπως :

• Να ζουν μακριά από το γονικό περιβάλλον.
• Να εκφράζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.
• Να συμβιώνουν