Κτηριακή Υποδομή Προσωπικό

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Φροντίδα Elpis care, έχει ως στόχο την άνετη, ευχάριστη αλλά και εποικοδομητική φιλοξενία ατόμων με Νοητική Στέρηση και Αυτιστικό Φάσμα. Με αυτή την αρχή ως πυξίδα επιλέξαμε το προσωπικό που στελεχώνει την μονάδα, το οποίο αποτελείται από:

• Ψυχίατρο
• Ειδικό Παθολόγο
• Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπευτή
• Ειδικούς Εκπαιδευτές
• Φυσιοθεραπευτή
• Ειδικευμένο Νοσηλευτικό Προσωπικό

Το προσωπικό που διαθέτουμε εκπαιδεύεται συνεχώς από επιστήμονες καταρτισμένους και έμπειρους στο χώρο των αναπτυξιακών διαταραχών (Νοητικής στέρησης αυτιστικού φάσματος και σύνδομο Down), μέσω σεμιναρίων που οργανώνονται από την στέγη μας αλλά και μέσω της παρατήρησης και ανατροφοδότησης (ανάδρασης) κατά την διάρκεια της εργασίας τους

Νοητική Υστέρηση

Η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης Elpis Care είναι μία πρότυπη μονάδα φιλοξενίας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες η οποία δημιουργήθηκε με ίδια.....

Περισσότερα...

Τομείς Υποστήριξης

Η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης Elpis Care είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να μπορεί να φιλοξενεί ηλικιωμένα άτομα και άτομα με άνοια ανεξάρτητα....

Περισσότερα...

Τρίτη ηλικία – Άνοια

Η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ELPIS Care μπορεί να φιλοξενεί ηλικιωμένα άτομα και άτομα με άνοια ανεξάρτητα με τα επίπεδα.....

Περισσότερα...

Υποδομή Προσωπικό

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Φροντίδα Elpis Care, έχει ως στόχο την άνετη, ευχάριστη αλλά και εποικοδομητική φιλοξενία.....

Περισσότερα...